Solucions d'alta tecnologia per al sector de la Indústria

Alimentació

Sector alimentació

La visió de LEDR per al sector alimentació és un Manteniment segur. En la indústria alimentària és important garantir tant l’entorn com la producció segura.

Planificar i posar en pràctica plans d’emergència adequats que els permetin fer front a qualsevol situació adversa: planificació de el temps, comprovació de l’aire, equip de protecció antilliscant, etc.

Finalment, però no menys important, és posar l’accent en el disseny de les màquines i de les línies de producció. Els dissenyadors han de garantir, per exemple, que es pugui accedir amb facilitat a les peces de les màquines que han de ser inspeccionades, així com comptar amb un lloc de treball dissenyat adequadament per evitar accidents i garantir un manteniment segur.