Solucions d'alta tecnologia per al sector de la Indústria

Logístic

Sector Logístic

Els serveis logístics de manteniment, reparació i operacions estan enfocats als processos i productes auxiliars que donen suport a aquelles operacions internes que no estan identificades com a part del producte final ni estan en la mateixa definició de la marca. Parlem, per exemple, de consumibles, equips industrials, mobiliari, equips informàtics, manteniment de transformadors, etc.

Especialistes en:

  • Reducción de los costes de transporte de entre el 20% y el 25%
  • Millora de la productivitat d’entre el 15% i el 25%
  • Reducció de la valor de l’inventari de fins al 25%
  • Reducció dels costos d’emmagatzematge de fins al 25%
  • Estalvis en el cost de l’aprovisionament d’entre el 10% i el 20%

L’externalització dels serveis logístics per a manteniment, reparació i operacions associats a la cadena de subministrament és una opció per la qual ja ha optat més del 30% de les empreses més importants del món.