Solucions d'alta tecnologia per al sector de la Indústria

Climatització

Sector climatització

Manteniment preventiu

Consisteix en la neteja i desinfecció d’equips de climatització amb l’aplicació de diversos productes com a bactericida i fungicida que serveixen per eliminar males olors, fongs, bacteris, àcars i resta de pols.

En els manteniments preventius es realitzen els següents punts:

  • Higienització i neteja de bateries interiors.
  • Neteja de bateries exteriors.
  • Neteja de filtres.
  • Comprovació de consum elèctric.
  • Comprovar la pressió dels gasos refrigerants.

 

Manteniment correctiu.

Els manteniments correctius impliquen realitzar les reparacions de les avaries o fallades quan aquestes es presenten.

Són problemes quotidians i comunament vistos en aparells en els quals no es van arribar a realitzar els manteniments preventius periòdics.

Hi ha diferents tipus d’avaries com:

  • Pèrdua de gas refrigerant en equips Split.
  • Trencaments per excés de pols.
  • Alteracions elèctriques.
  • Residus a les bateries evaporades com en les bateries condensadors.