Solucions d'alta tecnologia per al sector de la Indústria

Posada en marxa MB Vitòria

Posada en marxa MB Vitòria

Robots col·laboratius – Els COBOTS

 

Operacions repetitives

Repetir durant hores un mateix procés sota un mateix patró de condicions controlat per l’operari. Realitzar moviments amb una força programada, una velocitat constant i acceleració fixa seria inviable sense la intervenció de robots. Per aquest motiu els robots són molt utilitzats en el procés de testeig d’un producte prèviament a l’llançament a l’mercat.

Operacions no ergonòmiques

Moviments que es realitzen en sèrie poden ser substituïts per un robot evitant així postures forçades dels operaris o la manipulació manual de càrregues que poden causar lesions.

Operacions amb baix valor afegit

En aquest cas la col·laboració també es pot establir entre robots i equips perifèrics per a realitzar operacions que no requereixen la intervenció directa dels operaris com la càrrega de matèria primera per a fabricació quedant els treballadors més alliberats per dedicar-se a funcions més específiques